2014. március 19.

2014 Személy jövedelemadó bevallás

Idén is mint minden évben személyi jövedelemadó bevallást kell készítenünk.

Négy lehetőségünk van erre :

·                 önadózás ( magunk vagy könyvelőnk készíti el a bevallást)

·                 munkáltatói adó megállapítás ( munkáltatónk készti el )

·                 egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel ( besétálunk egy nav ügyfélszolgálatra a papírokkal és az ügyintéző segítségével készül el )

·                 adónyilatkozat – egyszerűsített önadózás ( abban az estben készíthetjük el ha csak egy munkáltatótól volt jövedelmünk )

 

Milyen papírok szükségesek :

·                 Igazolás munkaviszonyból vagy egyéb jogviszonyból származó jövedelemről
·                 Egészségpénztártól kapott igazolás (Tgyás, gyed)
·                 Adókedvezményre jogosító igazolások
·                 Családi kedvezmény esetén a gyermekek

Határidők:

·                 önadózás ( május 20. )

·                 munkáltatói adó megállapítás ( június 10.)

·                 egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel (máj. 20.)

·                 adónyilatkozat – egyszerűsített önadózás ( február 17. ) 2014. március 13.

Iparűzési adó fizetési kötelezettség

Ne feledkezzünk meg róla, hogy március 15-én kell megfizetni a 2014. évi iparűzési adó előleget! Mivel 15-e szombat, ezért a megfizetés határideje 17-e hétfő.

2013. április 3.

Készpénz fizetés korlátozása


2013. január 1-jétől lépett hatályba az a módosítás, amely korlátozza a vállalkozások közötti készpénzfizetést.
2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről ( 17§ ; 38§ )

Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó 2013. január 1.-től:
- egy naptári hónapban
- ugyanazon szerződés alapján
- termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértékeként
összesen maximum 1.500.000 Ft készpénzt adhat vagy fogadhat el.

Ezen összeg feletti kifizetéseket átutalással kell rendezni ellenkező esetben mindkét fél mulasztási bírságra számíthat. Melynek összege a 1,5 millió forint feletti rész 20%-a. A törvényt kijátszani sem lehet azzal, hogy külön szerződésekre bontjuk a kifizetést, mivel egy szerződésnek kell tekinteni azt is, "ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra".

2013. február 27.

Mit ellenőriz a NAV fokozottan 2013-ban?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal legfontosabb feladata, hogy a költségvetési bevételek minél teljesebb biztosításával, az illegális gazdasági tevékenység visszaszorításával, az adómorál javításán keresztül hozzájáruljon a nemzetgazdaság versenyképességének
fokozásához. 
A 2013. évre változatlanul érvényes azon stratégiai célkitűzés, hogy a NAV az adóztatás frekventált területein folyamatosan és nagy erőkkel jelen legyen, ellenőrzéseit a jövőben is elsősorban a jelentős kockázatot hordozó adózókra összpontosítsa. 

Induló vállalkozás esetében:
- a cég külföldi ügyvezetőjének nincs belföldi bejelentett lakcíme, csak kézbesítési meghatalmazottra vonatkozó adatok bejelentésére került sor; 
- a megalakulást követően – különösen alacsony jegyzett tőke esetén – jelentős forgalom, illetve nagy összegű fizetendő és emellett közel azonos összegű levonható általános forgalmi adó bevallása történik.

Működő vállalkozások estén:
- a bejelentett székhelyet székhelyszolgáltató biztosítja; 
- gyakori székhely-, illetékesség, illetve tulajdonosváltás; 
- a tulajdonos és vezető tisztségviselő lakó-, tartózkodási helye, illetve a tevékenység végzésének helye a vállalkozás székhelyétől eltérő illetékességi területen található; 
- a bevallások benyújtásának elmaradása, bejelentési-, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása; 
- nullás adattartalmú bevallások benyújtása több egymást követő időszakban; 
- a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatainak, adatváltozásainak bejelentése mellett a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóbevallások, adókötelezettségek teljesítésének elmulasztása; 
- nagyobb létszámú munkaerőt munkaerő-kölcsönző cégtől kölcsönbe vevő vállalkozások; 
- munkaigényes ágazatokban alkalmazottakkal nem, vagy nem megfelelő számban rendelkező társaságok, áfaminimalizáló magatartással; 
- a bevallásokban sorozatosan nagy forgalom és a bevételhez igazodó nagyságú kiadások szerepeltetése 
- az áfa- és a jövedelemadó bevallások összhangjának hiánya; 
- közösségi beszerzés bevallásának és továbbértékesítésének eltitkolása; 
- a vám szakterület jelzése alapján csalás gyanús export-import ügyletek bonyolítása; 
- a vállalkozások kapcsolatrendszerén, számlázási láncolatán, érdekmegosztásán alapuló szervezett csalásban való részvétel gyanúja; 
- nagy összegű adóhátralék felhalmozása, főként jelentős dinamikájú értékesítés növekedéshez kapcsolódóan;
- tartós veszteség kimutatása folyamatos működés mellett, különös figyelemmel azon – a gazdasági racionalitással ellentétes – körülményre, ha egy cégcsoporthoz tartozó társaság folyamatosan veszteséges; 
- kapcsolt vállalkozással rendelkező cégek, amelyek esetében – annak ellenére, hogy főtevékenységük nem pénzügyi jellegű – magas a pénzügyi eredmény aránya az üzemi eredményhez, illetve az árbevételhez viszonyítva; 
- korábban többször számla-, nyugtaadási kötelezettséget elmulasztók, be nem jelentett alkalmazottat 
foglalkoztatók, illetve igazolatlan árut forgalmazók; 
- de minimis, illetve uniós támogatás igénybe vétele.

A 2013. évben ellenőrizendő főbb tevékenységi körök a szolgáltató szektorban: 

Nagykereskedelem 
(különösen a cukor, édesség nagykereskedelem, az élőállat- és a hús-, húskészítmény nagykereskedelme; az elektronikus és egyéb háztartási cikk-, a számítógép, szoftver elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
- dísznövény, vetőmag, műtrágya kiskereskedelem; 
- munkaerő-piaci szolgáltatás; 
- biztonsági, nyomozói tevékenység. 

Ipari ágazatban: 
- hús-, baromfihús-készítmény gyártása; 
- műanyag csomagolóeszköz-, műanyag építőanyag gyártása. 

Jövedelmezőség szempontjából ellenőrizendők a 
- használt cikk bolti kiskereskedelmével, 
- biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységgel

2013. február 23.

Megújult weboldalunk

Kedves Látogatóink!

Weboldalunk megújult! Az új oldal lehetőséget ad számunkra naprakész tartalmak megosztására, melyel Önöket, Cégüket szeretnénk segíteni, informálni aktuális változásokról, határidőkről, kötelezettségekről. Ezzel párhuzamosan elindítottuk Facebook oldalunkat is, ahol szintén nyomon követhetik híreinket.
Jelöljön be, és kövessen minket itt: facebook.com/VorosKonyveloIroda

Reméljük, híreinkkel segítünk Önnek és Cégének a sikeres üzlet fenntartásában!

Vörös Könyvelő Iroda